حمایت یعنی: «تلاشت رو می‌بینم و دوست دارم ادامه بدی.»

شنیدن رادیو نیست همیشه رایگانه ولی اگر دوست داری می‌تونی برای ماندگاری و پیشرفت اون، حامی مالی رادیو نیست باشی.

می تونی با انتخاب پلن حمایتی خودت، به طور مستمر و ماهانه حامی رادیو نیست باشی و اپیزودهای ویژه رو هم بشنوی.

می‌خواهم فقط یک بار حمایت کنم

اگر ایران زندگی می‌کنی و دوست داری یک بار حمایت کنی، می‌تونی از طریق درگاه مستقیم پی‌پینگ هر مقدار که دوست داری از رادیو نیست حمایت کنی.

می‌خواهم خارج از ایران حمایت کنم

اگر در خارج از ایران زندگی می‌کنی، می‌تونی از طریق سایت خارجی Patreon با خیال راحت از رادیو نیست حمایت کنی و عضو نیست+ هم بشی. با حمایت مستمر در Patreon می‌تونی اپیزودهای ویژه رو هم بشنوی.