اپیزود ۲۳ – اسکار ۲۰۲۰

تو این اپیزود یه چیز جدید رو امتحان کردیم. نشستیم دوتایی مراسم اسکار ۲۰۲۰ رو دیدیم و با هم حرف زدیم. نمی دونیم چطور از

اپیزود ۲۱ – حریم شخصی

تو این اپیزود در مورد حریم شخصی و چند تا چیز دیگه حرف زدیم و می فهمیم که نباید از امیرحسین عکس بگیریم. مجموعه جنگ

اپیزود ۲۰ – سی سالگی

تولد سی سالگی طه هست و یکم در مورد اون حرف می زنیم. یکم هم در مورد نامزدهای جایزه اسکار حرف زدیم و پیش بینی