اپیزود ۵۶ – مهدی جوانمردی: ترانوس، ماشین‌های خودران و آزادی بیان

مهدی جوانمردی مهندس خودرو و دوست قدیمی من است. با هم در مورد ماشین های خودران، ترانوس و آزادی بیان حرف زدیم.

اشتراک گذاری:

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در reddit