اپیزود ۵۵ – «اینساید اوت» و «روح» با نعیم صدری

تو این اپیزود با نعیم در مورد دو تا انیمیشن از استودیو پیکسار حرف زدم.

Inside Out (2015) Soul (2020) 

به جمع حامیان رادیو نیست در نیست+ اضافه شو

https://radionistpod.com/plus

اشتراک گذاری:

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در reddit