اپیزود ۲۷ – فیلم‌سازی و بهترین برنامه‌ی تست غذا با امیر رضازاده

تو این اپیزود با امیر رضازاده در مورد تجربه های فیلم‌سازی اش در جاهای مختلف جهان و ایران حرف زدم. لینک های امیر و برنامه ها رو این زیر گذاشتم:

امیر در اینستاگرام
کمپانی امیر و هری

Best Ever Food Review Show

harryamir.com

اشتراک گذاری:

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در reddit