اپیزود ۱۸ – دمنتورها، گلدن گلوب، چالش زمستون

دمنتورها اومدن روی شهر. این هفته مهمان نداریم! خودمونیم.

اشتراک گذاری:

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در reddit