اپیزود ۱۷ – اوریگامی، ژاپن، علی بهمنی

علی بهمنی طراح و مدرس اوریگامی است. با علی در مورد اوریگامی و زندگی در ژاپن حرف زدیم.

اوریگامی اژدها «ساتوشی کامیا» یا همون ریوجین

علی بهمنی در اینستاگرام

اشتراک گذاری:

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در reddit